Đặng Luân trốn thuế bị phạt 106 triệu nhân dân tệ

Gần đây, Phòng Thanh Tra số 4 thuộc cục thuế Thượng Hải đã phân tích dữ liệu lớn về thuế và phát hiện Đặng Luân bị nghi ngờ trốn thuế. Cục thuế Thượng Hải đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về Đặng Luân .

Đặng Luân trốn thuế bị phạt 106 triệu nhân dân tệ

Đặng Luân trốn thuế bằng cách khai giả thu nhập từ các doanh nghiệp năm 2019 và năm 2020.

Trong quá trình điều tra, Đặng Luân đã tích cực hợp tác với thanh tra, chủ động nộp 44,5503 triệu nhân dân tệ, động thời chủ động báo cáo các sai phạm về thu thuế mà cơ quan thuế chưa nắm được và xử lý. 

Đặng Luân trốn thuế bị phạt 106 triệu nhân dân tệ

Phòng Thanh Tra số 4 thuộc cục thuế Thượng Hải đã thông báo quyết định xử phạt hành chính đối với Đặng Luân. Người phụ tranh phòng Thanh Tra số 4 cho biết cục thuế sẽ tiếp tục tăng cường giám sát thuế đối với ngành giải trí, đồng thời tiến hành thanh tra chung các công ty môi giới, công ty môi giới và trung gian hỗ trợ trốn thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *