Chart hướng dẫn móc heo hồng cute

Chart hướng dẫn móc heo hồng dùng làm móc balo, túi xách, móc khóa cực dễ thương.Chart móc đơn giản, những bạn mới bắt đầu học đan móc cũng có thể làm được.

Chart hướng dẫn móc heo hồng cute

Chuẩn bị

Len sợi màu: màu hồng, màu trắng

Kim móc: 2,5 – 3mm

Phụ liệu: Mắt thú, bông gòn, ghim cố định, kéo, kim khâu len, dụng cụ đánh dấu

Kí hiệu

 • X: Mũi đơn
 • A: Giảm mũi (2 mũi đơn móc chụm đầu)
 • V:  Tăng mũi (2 mũi đơn móc chung vào 1 chân)
 • W: mũi tăng 3 ( 3 mũi vào 1 chân)

Hướng dẫn móc heo hồng

Phần 1: Màu hồng

 • Hàng 1: 6x
 • Hàng 2: 6v = 12
 • Hàng 3: (x,v) = 18
 • Hàng 4: (2x,v) * 6 = 24
 • Hàng 5: (3x,v) * 6 = 30
 • Hàng 6: (4x,v) * 6 = 36
 • Hàng 7: (5x,v) * 6 = 42
 • Hàng 8: (6x,v) * 6 = 48
 • Hàng 9 đến hàng 16: 48x = 48
 • Hàng 17: (6x, A) = 42
 • Hàng 18: (5x, A) = 36
 • Hàng 19: (4x, A) = 30
 • Hàng 20: (3x, A) = 24
 • Hàng 21: (2x, A) = 18
 • Hàng 22: (x, A) = 12
 • Hàng 23: 6A

Phần 2: Mũi

 • Hàng 1: 4 bính quay lại móc vào chân móc thứ 2, tiếp theo móc 2x, 1w, x, v
 • Hàng 2: v, x, 3v,x,2v – cắt len khâu vào hàng 12 – 16 của phần đầu.

Phần 3: Móc tai

 • Hàng 1: 7x = 7
 • Hàng 2: 3x, 1w, 3x
 • Khâu vào hàng thứ 4 – 6.

Chart hướng dẫn móc heo hồng cute

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *