Hướng dẫn móc chú gà con đội mũ ếch xinh xắn

Chú gà con Pipi cùng chiếc mũ ếch và cây kẹo mút rất đáng yêu, cùng mình xem hướng dẫn móc chú gà con đội mũ ếch xinh xắn bên dưới nhé.

Hướng dẫn móc chú gà con đội mũ ếch xinh xắn

Nguyên liệu và ký hiệu

Len sợi chuyên móc thú bông: len Jeans/ len Milk

Kim móc: 2mm – 2.5mm

Bông gòn, kim khâu, kéo, đánh dấu, mắt đen

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: mũi tăng
 • W : 3 mũi móc cùng 1 chân
 • A: mũi giảm
 • SL: mũi trượt
 • FLO: mũi chân trước
 • BLO: mũi chân sau

Hướng dẫn móc chú gà con đội mũ ếch

Móc đầu và thân

 • R1: Màu vàng MR, 6X
 • R2: 6V = (12)
 • R3: (X, V)*6 = (18)
 • R4: (2X, V)*6 = (24)
 • R5: (3X, V)*6 = (30)
 • R6: (4X, V)*6 = (36)
 • R7: (5X, V)*6 = (42)
 • R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X = (48)
 • R9: (7X, V)*6 = (54)
 • R10 – R12: 54x = (54)
 • R13: (8X, V)*6 = (60)
 • R14 – R15: 60X = (60)
 • R16: (19X, V)*3 = (63)
 • R17 – R18: 63x = (63)
 • R19: (20X, V)*3 = (66)
 • R20 – R23: 66x = (66)
 • R24: (21X, V)*3 = (69)
 • R25 – R26: 69x = (69)
 • R27: (22X, V)*3 = (72)
 • R28 – R30: 72x = (72)
 • R31: (7X, A)*8 = (64)
 • R32: (6X, A)*8 = (56)
 • R33: (5X, A)*8 = (48)
 • R34: (4X, A)*8 = (40)
 • R35: (3X, A)*8 = (32)
 • R36: (2X, A)*6 = (24)
 • R37: (2X, A)*6 = (18)
 • R38: (X, A)*6 = (12)
 • R39: 6A = 6x

Hướng dẫn móc chú gà con đội mũ ếch xinh xắn

Móc cánh gà * 2

 • R1: Màu vàng MR, 6X
 • R2: (X, V)*3 = (9)
 • R3: 9x = (9)
 • R4: (2X, V)*3 = (12)
 • R5: (3X, V)*3 = (15)
 • R6: 15x = (15)
 • R7: (3X, A)*3 = (12)
 • R8: (2X, A)*3 = (9)
 • R9: (X, A)*3 = (6)

Má Hồng * 2

 • R1: Màu Hồng MR, 6X

Mỏ Gà

 • R1: Màu đỏ/ cam: 4ch móc vào chân thứ 2 – 2x, W, x, V = (8)
 • R2: (V, X )*4 = (12)
 • R3: X, 4T, 7x = (12)

Hướng dẫn móc chú gà con đội mũ ếch xinh xắn

Móc chân gà * 2

 • R1: Màu cam: 4ch móc vào chân thứ 2 – 2x, W, x, V = (8)
 • R2: (V, X )*4 = (12)
 • R3: 12x = (12)
 • R4: (2X, A)*3 = (9)
 • R5: (X, A)*3 = (6)

Móc mũ ếch

 • R1: Màu xanh MR, 6X
 • R2: 6V = (12)
 • R3: (X, V)*6 = (18)
 • R4: (2X, V)*6 = (24)
 • R5: (3X, V)*6 = (30)
 • R6: (4X, V)*6 = (36)
 • R7: (5X, V)*6 = (42)
 • R8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X = (48)
 • R9: (7X, V)*6 = (54)
 • R10: (8X, V)*6 = (60)
 • R11: (9X, V)*6 = (66)
 • R12 – R14: 66x = (66)
 • R15: (10X, V)*6 = (72)
 • R16: 11x, 24ch móc vào chân móc thứ 2 – 20x, 3T, K3, 26x, 24 ch móc vào chân móc thứ 2  – 20x, 3T, k3, 29x

Hướng dẫn móc chú gà con đội mũ ếch xinh xắn

Mắt ếch *2

 • R1: Màu trắng MR, 6X
 • R2: 6V = (12)
 • R3: (X, V)*3 = (15)
 • R4: 15x = (15)

Chuyển sang màu xanh

 • R5: BLO 15x = (15)
 • R6: 15x = (15)
 • R7: (3X, A)*3 = (12)
 • R8: (2X, A)*3 = (9)
 • R9: (X, A)*3 = (6)

Lưỡi hồng gắn trên mũ

 • R1: 7ch móc vào chân móc thứ 3 – F, 2T, 2x

Kẹo mút

 • R1: Màu trắng MR, 6X
 • R2: (X trắng, X đỏ)*6 = (12) – móc 2 mũi cũng 1 chân
 • R3: (V trắng, X đỏ )*6 = (18)
 • R4: (V, X trắng, X đỏ )*6 = (24)
 • R5: (X trắng, X đỏ, x trắng, V đỏ )*6 = (30)
 • R6 – R8: ( x trắng, x đỏ, x trắng, 2x đỏ) = (30)
 • R9: (X, A trắng,  2X đỏ )*6 = (24)
 • R10: (2X trắng,  A đỏ )*6 = (18)
 • R11: (A trắng,  x đỏ )*6 = (12)
 • R12: 6x trắng

Hướng dẫn móc chú gà con đội mũ ếch xinh xắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *