Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Chart móc Renly – hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Chuẩn bị

Len sợi màu: Xám, nâu nhạt, nâu đậm, trắng

Kim móc: 2,5 – 3mm

Phụ Liệu: Mắt thú, bông gòn, ghim cố định, kéo, kim khâu len

Mua nguyên liệu đan móc tại: https://shope.ee/AuMrWZtkv

  • Kí hiệu

X: Mũi đơn

A: Giảm mũi (2 mũi đơn móc chụm đầu)

V:  Tăng mũi (2 mũi đơn móc chung vào 1 chân)

T: Mũi nửa kép

F: Mũi kép đơn

Cách làm

Phần 1: Móc Tay ( 2 chiếc) – Màu xám

Hàng 1: MR 6x = 6

Hàng 2: ( 1v, 5x) = 7

Hàng 3: ( 1v, 6x) = 8

Hàng 4: 8x = 8

Chuyển sang màu nâu nhạt

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Hàng 5: (1v, 7x) = 9

Hàng 6: 9x = 9

Hàng 7: (1v, 8x) = 10

Hàng 9: 10x = 10

Hàng 11: ( 1v, 10x) = 12

Hàng 12: 12x = 12

Hàng 13: (A, 4X)*2 = 10

Hàng 14: (A, 3X)*2= 8

Hàng 15: A, 2X)*2 = 6 – Chốt sợi, cắt len

Phần 2: Chân 2 chiếc – Len xám

Hàng 1: MR, 6X = 6
Hàng 2: (1X, 1V)*3 = 9
Hàng 3: (1V, 8X) = 10
Hàng 4: (1V, 9X) = 11
Hàng 5: (1V, 10X) = 12
Chuyển sang màu nâu nhạt

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Hàng 6: (1V, 11X) = 13
Hàng 7: (1V, 12X) = 14

Cắt len, móc chân thứ 2

Móc chân thứ 2 giống chân thứ 1 nhưng k cắt len, lên 4 bính nối với chân thứ nhất  ( = 36x ) móc tiếp lên phần thân.

Phần 3: Thân bé mũ nai

Hàng 8. 14X (chân thứ 2)+ 4X (4 bính)+ 14X (chân thứ nhất)+ 4X ( 4 bính) (36)
Hàng 9: (5X, 1V)*6 =  42
Hàng 10: 8X, 1V, 5X, (1V, 1X)*2, (1X, 1V)*2, 5X, 1V, 14X = 48
Hàng 11: (7X, 1V)*6 = 54
Hàng 12 – 16: 54X = 54
Hàng 17: (7X, 1A)*6 = 48
Hàng 18: 48X = 48
Hàng 19: (6X, 1A)*6 = 42
Hàng 20 – 21:  42X = 42
Hàng 22: 10X, 1A., 4X, (1A.,1X)*2, (1X, 1A)*2, 4X, 1A., 8X = 36
Hàng 23: 36X = 36
Hàng 24: (10X, 1A)*3 = 33
Hàng 25: (9X, 1A)*3 = 30
Hàng 26: 30X = 30
Hàng 27:  (8X, 1A)*3 = 27 → Gắn phần cánh tay
Hàng 28:  27X = 27
Hàng 29: 1A, (3X, A.)*5 = 21
Hàng 30: 21X = 21

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Phần 4: Đầu bé mũ nai –  len màu trắng

Hàng 31: 21V = 42
Hàng 32: 42X = 42
Hàng 33: (6X, 1V)*6 = 48
Hàng 34: (7X, 1V)*6 = 54
Hàng 35: (8X, 1V)*6 = 60
Hàng 36 – 46: 60X  = 60
Gắn mắt giữa hàng 39-40, mỗi mắt cách nhau 10 ô móc.
Hàng 47: (8X, 1A)*6 = 54
Hàng 48: (7X, 1A)*6 = 48
Hàng 49: (6X, 1A)*6 =42
Hàng 50: (5X, 1A)*6 = 36
Hàng 51: 36X = 36
Hàng 52: (4X, 1A)*6. = 30
Hàng 53: (3X, 1A)*6 = 24
Hàng 54: (2X, 1A)*6 = 18

Hàng 55: (1X, 1A)*6 =12
Hàng 56: 6A = 6 Chốt sợi, cắt len.

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Phần 5:  Mũ chùm đầu

Hàng 1:  Lên 54 bính, quay lại lên 2 bính
Các hàng tiếp theo các bạn móc mũi nửa kép
Hàng 2: 54T, quay lại lên 2 bính
Hàng 3:  (8T, 1V)*6, quay lại lên 2 bính= 60
Hàng 4.-6: 60T, , quay lại lên 2 bính
Hàng 7: 60T, lên 1 bính
Hàng 8-9: 3X, 54 T, 3X, 1 bính
Hàng 10-11: 4X, 52 T, 4X, 1 bính
Hàng 12 – 16: 6X, 48T, 6X, 1 bính
Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài, gập đôi miếng len lại khâu kín 1 bên để tạo thành phần mũ nhé!

Phần 6: Tóc – sử dụng len màu nâu đậm

Hàng 1: MR, 6X = 6
Hàng 2: 6V (12)
Hàng 3: (1X, 1V)*6 = 18
Hàng 4: (2X, 1V)*6 = 24
Hàng 5: (3X, 1V)*6 30
Hàng 6: (4X, 1V)*6 = 36
Hàng 7: (5X, 1V)*6 = 42
Hàng 8: (6X, 1V)*6 = 48
Hàng 9: (7X, 1V)*6 = 54
Hàng 10: (8X, 1V)*6 = 60
Hàng 11- 19: 60X = 60
Hàng 20: (8X, 1A)*6 = 54
Hàng 21: (3bính , 1X), 1T, bỏ qua 1 chân k móc)*18
Chốt sợi, cắt len

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Phần 7: Sừng (2 chiếc, mỗi cái làm 3 phần) – len màu xám

Phần 1
Hàng 1: MR, 5X = 5
Hàng 2: 1V., 4X = 6
Hàng 3 – 4: 6X = 6
Phần 2
Hàng 1 MR, 5X = 5
Hàng 2: 5X = 5
Hàng 3: 1V, 4X = 6
Hàng 4-5: 6X = 6
Phần 3
Hàng 1: MR, 5X = 5
Hàng 2: 5X = 5
Hàng 3: 1V., 4X = 6
Hàng 4-6: 6X = 6
Nối 3 phần với nhau
Nối phần 1 với 3
Hàng 7: 12X = 12
Hàng 8: (1X, 1A)*4 = 8
Hàng 9-11: 8X = 8
Nối phần 3 với 2.
12. 14X = 14
13. (1X, 1A)*5 = 10
14. (1A, 3X)*2 = 8
15. 8X = 8

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Phần 8: Đuôi – Len màu nâu nhạt

Hàng 1: MR, 4X = 4
Hàng 2: 1V., 3X = 5
Hàng 3: 1V., 4X = 6
Hàng 4: 1V., 5X (7)
Hàng 5: 1V., 6X = 8
Hàng 6: 4A = 4
Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu, khâu đuôi vào hàng 13-15

Phần 9: Tai ( 2 cái xám, 2 cái nâu nhạt) 

Hàng 1: Bắt đầu lên 12 bính – quay lại móc vào bính thứ 2

Hàng 2: 2x, 1T, 3F, 2T, 3x, 1 bính, mũi rời, 2 T, 3F, 1T, 2x.

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Hoàn thành sản phẩm
Các bạn làm xong nhồi bông và khâu ráp các bộ phận, trang trí hoàn thành bé mũ nai xinh xắn này nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *