Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Chart móc Renly – hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương, hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Chuẩn bị

Len sợi màu: Xám, nâu nhạt, nâu đậm, trắng

Kim móc: 2,5 – 3mm

Phụ liệu: Mắt thú, bông gòn, ghim cố định, kéo, kim khâu len

Kí hiệu

 • X: Mũi đơn
 • A: Giảm mũi (2 mũi đơn móc chụm đầu)
 • V:  Tăng mũi (2 mũi đơn móc chung vào 1 chân)
 • T: Mũi nửa kép
 • F: Mũi kép đơn

Cách làm

Phần 1: Móc Tay ( 2 chiếc) – Màu xám

 • Hàng 1: MR 6x = 6
 • Hàng 2: ( 1v, 5x) = 7
 • Hàng 3: ( 1v, 6x) = 8
 • Hàng 4: 8x = 8

Chuyển sang màu nâu nhạt

 • Hàng 5: (1v, 7x) = 9
 • Hàng 6: 9x = 9
 • Hàng 7: (1v, 8x) = 10
 • Hàng 9: 10x = 10
 • Hàng 11: ( 1v, 10x) = 12
 • Hàng 12: 12x = 12
 • Hàng 13: (A, 4X)*2 = 10
 • Hàng 14: (A, 3X)*2= 8
 • Hàng 15: A, 2X)*2 = 6 – Chốt sợi, cắt len

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Phần 2: Chân 2 chiếc – Len xám

 • Hàng 1: MR, 6X = 6
 • Hàng 2: (1X, 1V)*3 = 9
 • Hàng 3: (1V, 8X) = 10
 • Hàng 4: (1V, 9X) = 11
 • Hàng 5: (1V, 10X) = 12

Chuyển sang màu nâu nhạt

 • Hàng 6: (1V, 11X) = 13
 • Hàng 7: (1V, 12X) = 14

Cắt len, móc chân thứ 2. Móc chân thứ 2 giống chân thứ 1 nhưng k cắt len, lên 4 bính nối với chân thứ nhất  ( = 36x) móc tiếp lên phần thân.

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Phần 3: Thân bé mũ nai

 • Hàng 8. 14X (chân thứ 2)+ 4X (4 bính)+ 14X (chân thứ nhất)+ 4X ( 4 bính) (36)
 • Hàng 9: (5X, 1V)*6 =  42
 • Hàng 10: 8X, 1V, 5X, (1V, 1X)*2, (1X, 1V)*2, 5X, 1V, 14X = 48
 • Hàng 11: (7X, 1V)*6 = 54
 • Hàng 12 – 16: 54X = 54
 • Hàng 17: (7X, 1A)*6 = 48
 • Hàng 18: 48X = 48
 • Hàng 19: (6X, 1A)*6 = 42
 • Hàng 20 – 21:  42X = 42
 • Hàng 22: 10X, 1A., 4X, (1A.,1X)*2, (1X, 1A)*2, 4X, 1A., 8X = 36
 • Hàng 23: 36X = 36
 • Hàng 24: (10X, 1A)*3 = 33
 • Hàng 25: (9X, 1A)*3 = 30
 • Hàng 26: 30X = 30
 • Hàng 27:  (8X, 1A)*3 = 27 → Gắn phần cánh tay
 • Hàng 28:  27X = 27
 • Hàng 29: 1A, (3X, A.)*5 = 21
 • Hàng 30: 21X = 21

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Phần 4: Đầu bé mũ nai –  len màu trắng

 • Hàng 31: 21V = 42
 • Hàng 32: 42X = 42
 • Hàng 33: (6X, 1V)*6 = 48
 • Hàng 34: (7X, 1V)*6 = 54
 • Hàng 35: (8X, 1V)*6 = 60
 • Hàng 36 – 46: 60X  = 60

Gắn mắt giữa hàng 39-40, mỗi mắt cách nhau 10 ô móc.

 • Hàng 47: (8X, 1A)*6 = 54
 • Hàng 48: (7X, 1A)*6 = 48
 • Hàng 49: (6X, 1A)*6 =42
 • Hàng 50: (5X, 1A)*6 = 36
 • Hàng 51: 36X = 36
 • Hàng 52: (4X, 1A)*6. = 30
 • Hàng 53: (3X, 1A)*6 = 24
 • Hàng 54: (2X, 1A)*6 = 18
 • Hàng 55: (1X, 1A)*6 =12
 • Hàng 56: 6A = 6 Chốt sợi, cắt len.

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Phần 5: Mũ chùm đầu

 • Hàng 1:  Lên 54 bính, quay lại lên 2 bính

Các hàng tiếp theo các bạn móc mũi nửa kép

 • Hàng 2: 54T, quay lại lên 2 bính
 • Hàng 3:  (8T, 1V)*6, quay lại lên 2 bính= 60
 • Hàng 4.-6: 60T, , quay lại lên 2 bính
 • Hàng 7: 60T, lên 1 bính
 • Hàng 8-9: 3X, 54 T, 3X, 1 bính
 • Hàng 10-11: 4X, 52 T, 4X, 1 bính
 • Hàng 12 – 16: 6X, 48T, 6X, 1 bính

Chốt sợi, chừa 1 đoạn len dài, gập đôi miếng len lại khâu kín 1 bên để tạo thành phần mũ nhé!

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Phần 6: Tóc – sử dụng len màu nâu đậm

 • Hàng 1: MR, 6X = 6
 • Hàng 2: 6V (12)
 • Hàng 3: (1X, 1V)*6 = 18
 • Hàng 4: (2X, 1V)*6 = 24
 • Hàng 5: (3X, 1V)*6 30
 • Hàng 6: (4X, 1V)*6 = 36
 • Hàng 7: (5X, 1V)*6 = 42
 • Hàng 8: (6X, 1V)*6 = 48
 • Hàng 9: (7X, 1V)*6 = 54
 • Hàng 10: (8X, 1V)*6 = 60
 • Hàng 11- 19: 60X = 60
 • Hàng 20: (8X, 1A)*6 = 54
 • Hàng 21: (3bính , 1X), 1T, bỏ qua 1 chân k móc)*18

Chốt sợi, cắt len

Phần 7: Sừng (2 chiếc, mỗi cái làm 3 phần) – len màu xám

Phần 1

 • Hàng 1: MR, 5X = 5
 • Hàng 2: 1V., 4X = 6
 • Hàng 3 – 4: 6X = 6

Phần 2

 • Hàng 1 MR, 5X = 5
 • Hàng 2: 5X = 5
 • Hàng 3: 1V, 4X = 6
 • Hàng 4-5: 6X = 6

Phần 3

 • Hàng 1: MR, 5X = 5
 • Hàng 2: 5X = 5
 • Hàng 3: 1V., 4X = 6
 • Hàng 4-6: 6X = 6

Nối 3 phần với nhau

Nối phần 1 với 3

 • Hàng 7: 12X = 12
 • Hàng 8: (1X, 1A)*4 = 8
 • Hàng 9-11: 8X = 8

Nối phần 3 với 2.

 • 12. 14X = 14
 • 13. (1X, 1A)*5 = 10
 • 14. (1A, 3X)*2 = 8
 • 15. 8X = 8

Phần 8: Đuôi – Len màu nâu nhạt

 • Hàng 1: MR, 4X = 4
 • Hàng 2: 1V., 3X = 5
 • Hàng 3: 1V., 4X = 6
 • Hàng 4: 1V., 5X (7)
 • Hàng 5: 1V., 6X = 8
 • Hàng 6: 4A = 4

Chốt sợi, chừa đoạn len dài để khâu, khâu đuôi vào hàng 13-15

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Phần 9: Tai (2 cái xám, 2 cái nâu nhạt)

 • Hàng 1: Bắt đầu lên 12 bính – quay lại móc vào bính thứ 2
 • Hàng 2: 2x, 1T, 3F, 2T, 3x, 1 bính, mũi rời, 2 T, 3F, 1T, 2x.

Hoàn thành sản phẩm. Các bạn làm xong nhồi bông và khâu ráp các bộ phận, trang trí hoàn thành bé mũ nai xinh xắn này nhé!

Hướng dẫn móc bé mũ nai xinh xắn dễ thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *