Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc Phần 1

Đem cả thủy cung về nhà bạn với hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc.

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc Phần 1

Nguyên liệu

Len sợi chuyên móc thú bông: len Jeans/ len Milk

Kim móc: 2mm – 2.5mm

Bông gòn, kim khâu, kéo, đánh dấu, mắt đen

Ký hiệu

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: mũi tăng
 • A: mũi giảm
 • SL: mũi trượt
 • FLO: mũi chân trước
 • BLO: mũi chân sau

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc mẫu 1

Phần 1: Đầu và thân

 • 1: Màu đỏ:  21 ch – móc bắt đầu vào chân móc thứ 2 ( V, 18x, 4x vào 1 chân, 18x, V) = 44
 • 2: 2V, 18x, 4v, 18x, 2v = 52
 • 3: (X, V)*2, 18x, (X, V)*4, 18x, (X, V)*2 = 60
 • 4 – 22: 60x = 60

Chuyển màu xanh

 • 23 – 27: 60x = 60

Chuyển màu đỏ

 • 28: 60x = 60
 • 29: 24x, (X, A)*6, 18x = 54
 • 30: 30x = 30
 • 31: K24, ( 3x, A)*6 = 24

Gắn/ dán mắt vào giữa hàng 30 – 31

 • 32: 24x = 24

Chuyển màu xanh

 • 33: ( 2x, A) * 6 = 18
 • 34: 18x = 18
 • 35: ( 4x, A) * 6 = 15
 • 36: (3X, A)*3 = 12
 • 37 38: 12x = 12
 • 39: (2X, A)*3 = 9
 • 40: 9x = 9
 • 41: 2x, 1 ( mũi bắp), 3x, 1 ( mũi bắp), 2x = 9

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc Phần 1

Phần 2. Đuôi + Vây Cá

Đuôi cá * 1

 • 1: Màu đỏ:  11 ch, móc vào chân thứ 2, V, 8x, [4 mũi cùng 1 chân], 8x, V = 24
 • 2: 2v,8x,4v,8x,2v = 32
 • 3: (14x, A)*2 = 30
 • 4: (3x, A)*6 = 26
 • 5: 24x = 24
 • 6: (2x, A)*6 = 18
 • 7: 18x = 18
 • 8: (x, A)*6 = 12
 • 9-10: 12x = 12

Vây cá sau A * 1

 • R1: 6x = 6
 • R2: 6v =12
 • R3: 12x = 12
 • R4: (X, V)*6 = (18)
 • R5: (2X, V)*6 = (24)
 • R6 – R7: 24x = 24
 • R8: (3X, V)*6 = (30)
 • R9: 30x = 30
 • R10: (4X, V)*6 = (36)
 • R11: 36x = 36
 • R12: (5X, V)*3 = (21)
 • R13: k18, 19x, A = (20)
 • R14: 18x, A = (19)
 • R15: 17x, A = (18)
 • R16: 16x, A = (17)
 • R17: 15x, A = (16)
 • R18: 14x, A = (15)
 • R19: 13x, A = (14)
 • R20: 12x, A = (13)
 • R21: 11x, A = (12)
 • R22: 10x, A = (11)
 • R23: 9x, A = (10)
 • R24: 8x, A = (9)
 • R25: 7x, A = (8)

Vây cá sau B * 1

 • R1: 6x = 6
 • R2: 6v =12
 • R3: 12x = 12
 • R4: (X, V)*6 = (18)
 • R5: (2X, V)*6 = (24)
 • R6 – R7: 24x = 24
 • R8: (3X, V)*6 = (30)
 • R9: 30x = 30
 • R10: (4X, V)*6 = (36)
 • R11: 36x = 36
 • R12: (5X, V)*2 = (14)
 • R13: k 24, 12x, A = (13)
 • R14: 11x, A = (12)
 • R15: 10x, A = (11)
 • R16: 9x, A = (10)

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc Phần 1

Vây cá 2 bên * 2

 • 1: Màu xanh: 11 ch, móc vào chân thứ 2, V, 8x, [4 mũi cùng 1 chân], 8x, V = 24
 • 2: 2v,8x,4v,8x,2v = 32
 • 3: 32x = 32
 • 4: (14x, A)*2 = 30
 • 5: (8x, A)*3 = 27
 • 6: (7x, A)*3 = 24

Chuyển màu hồng

 • 7: 24x = 24

Chuyển màu xanh

 • 8: (6x, A)*3 = 21
 • 9: (5x, A)*3 = 18
 • 10: 18x = 18
 • 11: (4x, A)*3 = 15

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc Phần 1

Trang trí thân cá

Hình tròn 1:

 • R1: 6x = 6
 • R2: 6v =12
 • R3: (X, V)*6 = (18)

Hình tròn 2:

 • R1: 6x = 6
 • R2: 6v =12

Hình tròn 3:

 • R1: 6x = 6

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc Phần 1

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc – mẫu 2

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc Phần 1

Đầu và thân

 • 1: Màu xanh: 21 ch – móc bắt đầu vào chân móc thứ 2 ( V, 18x, 4x vào 1 chân, 18x, V) = 44
 • 2: 2V, 18x, 4v, 18x, 2v = 52
 • 3: (X, V)*2, 18x, (X, V)*4, 18x, (X, V)*2 = 60
 • 4 – 7: 60x = 60

Chuyển màu vàng

 • 8 – 12: 60x = 60

Chuyển màu xanh

 • 13 – 17: 60x = 60

Chuyển màu vàng

 • 18 – 22: 60x = 60

Chuyển màu xanh

 • 23 – 27: 60x = 60

Chuyển màu vàng

 • 28: 60x = 60
 • 29: 24x ( x,A)*6, 18x = 54
 • 30: 30x = 30
 • 31: K24, ( 3x, A)*6 = 24

Gắn/ dán mắt vào giữa hàng 30 – 31

 • 32: 24x = 24

Chuyển màu xanh

 • 33: ( 2x, A) * 6 = 18
 • 34: 18x = 18
 • 35: ( 4x, A) * 6 = 15
 • 36: (3X, A)*3 = 12
 • 37 – 38: 12x = 12
 • 39: (2X, A)*3 = 9
 • 40: 9x = 9
 • 41: 2x, 1 ( mũi bắp), 3x, 1 ( mũi bắp), 2x = 9

Móc đuôi và Vây cá

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc Phần 1
Đuôi cá * 2

Đuôi cá * 2

 • R1: 4x = 4
 • R2: (X, V)*2 = 6
 • R3: (X, V)*3 = 9
 • R4: (2X, V)*3 = (12)
 • R5: (3X, V)*3 = (15)
 • R6 – R10: 15x = 15
 • R11: (3X, A)*3 = (12)
 • R12: Móc xong đuôi thứ 2 ko cắt len, móc nối đuôi 1 với đuôi 2 ( 6x đuôi 2 + 12x đuôi 1 + 6x đuôi 2) = 24x
 • R13: (2X, A)*6 = (18)
 • R14: 18x = 18
 • R15: (X, V)*6 = (12)

Móc Vây cá (Vây bụng) 1

 • R1: Màu đỏ 4x = 4
 • R2: (X, V)*2 = 6
 • R3: (X, V)*3 = 9
 • R4: (2X, V)*3 = (12)
 • R5 – R6: 12x = (12)
 • R7: (3X, V)*3 = (15)
 • R8: 15x = (15)
 • R9: A, 13x = (14)
 • R10: A, 12x = (13)
 • R11: A, 11x = (12)
 • R12: A, 10x = (11)
 • R13: A, 9x = (10)
 • R14: A, 8x = (9)
 • R15: A, 7x = (8)
 • R16: A, 6x = (7)
 • R17: A, 5x = (6)
 • R18: A, 4x = (5)

Móc Vây cá (Vây bụng) 2

 • R1: Màu vàng 4x = 4
 • R2: (X, V)*2 = 6
 • R3: (X, V)*3 = 9
 • R4: (2X, V)*3 = (12)
 • R5 – R6: 12x = (12)
 • R7: (3X, V)*3 = (15)
 • R8 – R12: 15x = (15)
 • R13: A, 13x = (14)
 • R14: A, 12x = (13)
 • R15: A, 11x = (12)
 • R16: A, 10x = (11)
 • R17: A, 9x = (10)
 • R18: A, 8x = (9)
 • R19: A, 7x = (8)
 • R20: A, 6x = (7)
 • R21: A, 5x = (6)
 • R22: A, 4x = (5)

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc Phần 1

Móc Vây cá (Vây lưng) 2

 • R1: Màu xanh 4x = 4
 • R2: (X, V)*2 = 6
 • R3 – R5: 6X = 6
 • R6: V, 5x = (7)
 • R7 – R9: 7x = (7)
 • R10: V, 6x = (8)
 • R11 – R13: 8x = (8)
 • R14: V, 7x = (9)
 • R15 – R17: 9x = (9)
 • R18: V, 8x = (10)
 • R19: 10x = (10)

Chuyển màu vàng

 • R20: 10x = (10)

Chuyển màu xanh

 • R21: 10x = (10)
 • R22: ( 4x, V) *2 = 12

Chuyển màu vàng

 • R23: 12x = (12)

Chuyển màu xanh

 • R24: 12x = (12)

Chuyển màu vàng

 • R25: 12x = (12)
 • R26: (3x, V)*3 = (15)
 • R27: 15x = (15)
 • R28: A, 13x = (14)
 • R29: A, 12x = (13)
 • R30: A, 11x = (12)
 • R31: A, 10x = (11)
 • R32: A, 9x = (10)
 • R33:  A, 8x = (9)
 • R34: A, 7x = (8)
 • R35: A, 6x = (7)
 • R36: A, 5x = (6)
 • R37: A, 4x = (5)
Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc Phần 1
Móc Vây cá ( Vây lưng) 2

Móc Vây cá (Vây bên) * 2

 • R1: Màu xanh 4x = 4
 • R2: (X, V)*2 = 6
 • R3: 6X = 6
 • R4: V, 5x = (7)
 • R5: 7x = (7)
 • R6: V, 6x = (8)
 • R7: 8x = (8)
 • R8: (3X, V)*2 = 10
 • R9: 10x = (10)
 • R10: (4X, V)*2 = 12
 • R11: 12x = (12)
 • R12: (5X, V)*2 = 14
 • R13: 14x = 14
 • R14: 7A = 7
Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc Phần 1
Móc Vây cá ( Vây bên) * 2

Trang trí thân cá

Hình tròn 1:

 • R1: Màu vàng 6x = 6
 • R2: 6v =12
 • R3: (X, V)*6 = (18)

Hình tròn 2:

 • R1:Màu vàng 6x = 6
 • R2: 6v =12

Hình tròn 3:

 • R1: Màu vàng 6x = 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *