Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc – phần 1

Đem cả thủy cung về nhà bạn với hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc.

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc - phần 1

NGUYÊN LIỆU:

Len sợi chuyên móc thú bông: len Jeans/ len Milk

Kim móc: 2mm – 2.5mm

Bông gòn, kim khâu, kéo, đánh dấu, mắt đen

Mua nguyên liệu đan móc tại: https://shope.ee/AuMrWZtkv

KÝ HIỆU:

MR: vòng tròn ma thuật

X: mũi đơn

V: mũi tăng

A: mũi giảm

SL: mũi trượt

FLO: mũi chân trước

BLO: mũi chân sau

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc mẫu 1

1. Đầu và Thân

1: Màu đỏ:  21 ch – móc bắt đầu vào chân móc thứ 2 ( V, 18x, 4x vào 1 chân, 18x, V) = 44

2: 2V, 18x, 4v, 18x, 2v = 52

3: (X, V)*2, 18x, (X, V)*4, 18x, (X, V)*2 = 60

4 – 22: 60x = 60

Chuyển màu xanh

23 – 27: 60x = 60

Chuyển màu đỏ

28: 60x = 60

29: 24x, (X, A)*6, 18x = 54

30: 30x = 30

31: K24, ( 3x, A)*6 = 24

Gắn/ dán mắt vào giữa hàng 30 – 31

32: 24x = 24

Chuyển màu xanh

33: ( 2x, A) * 6 = 18

34: 18x = 18

35: ( 4x, A) * 6 = 15

36: (3X, A)*3 = 12

37 38: 12x = 12

39: (2X, A)*3 = 9

40: 9x = 9

41: 2x, 1 ( mũi bắp), 3x, 1 ( mũi bắp), 2x = 9

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc - phần 1

2. Đuôi + Vây Cá

Đuôi cá * 1

1: Màu đỏ:  11 ch, móc vào chân thứ 2, V, 8x, [4 mũi cùng 1 chân], 8x, V = 24

2: 2v,8x,4v,8x,2v = 32

3: (14x, A)*2 = 30

4: (3x, A)*6 = 26

5: 24x = 24

6: (2x, A)*6 = 18

7: 18x = 18

8: (x, A)*6 = 12

9-10: 12x = 12

Vây cá sau A * 1

R1: 6x = 6

R2: 6v =12

R3: 12x = 12

R4: (X, V)*6 = (18)

R5: (2X, V)*6 = (24)

R6 – R7: 24x = 24

R8: (3X, V)*6 = (30)

R9: 30x = 30

R10: (4X, V)*6 = (36)

R11: 36x = 36

R12: (5X, V)*3 = (21)

R13: k18, 19x, A = (20)

R14: 18x, A = (19)

R15: 17x, A = (18)

R16: 16x, A = (17)

R17: 15x, A = (16)

R18: 14x, A = (15)

R19: 13x, A = (14)

R20: 12x, A = (13)

R21: 11x, A = (12)

R22: 10x, A = (11)

R23: 9x, A = (10)

R24: 8x, A = (9)

R25: 7x, A = (8)

Vây cá sau B * 1

R1: 6x = 6

R2: 6v =12

R3: 12x = 12

R4: (X, V)*6 = (18)

R5: (2X, V)*6 = (24)

R6 – R7: 24x = 24

R8: (3X, V)*6 = (30)

R9: 30x = 30

R10: (4X, V)*6 = (36)

R11: 36x = 36

R12: (5X, V)*2 = (14)

R13: k 24, 12x, A = (13)

R14: 11x, A = (12)

R15: 10x, A = (11)

R16: 9x, A = (10)

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc - phần 1

Vây cá 2 bên * 2

1: Màu xanh: 11 ch, móc vào chân thứ 2, V, 8x, [4 mũi cùng 1 chân], 8x, V = 24

2: 2v,8x,4v,8x,2v = 32

3: 32x = 32

4: (14x, A)*2 = 30

5: (8x, A)*3 = 27

6: (7x, A)*3 = 24

Chuyển màu hồng

7: 24x = 24

Chuyển màu xanh

8: (6x, A)*3 = 21

9: (5x, A)*3 = 18

10: 18x = 18

11: (4x, A)*3 = 15

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc - phần 1

Trang trí thân cá

Hình tròn 1:

R1: 6x = 6

R2: 6v =12

R3: (X, V)*6 = (18)

Hình tròn 2:

R1: 6x = 6

R2: 6v =12

Hình tròn 3:

R1: 6x = 6

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc - phần 1

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc – mẫu 2

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc - phần 1
Đầu và Thân

1: Màu xanh: 21 ch – móc bắt đầu vào chân móc thứ 2 ( V, 18x, 4x vào 1 chân, 18x, V) = 44

2: 2V, 18x, 4v, 18x, 2v = 52

3: (X, V)*2, 18x, (X, V)*4, 18x, (X, V)*2 = 60

4 – 7: 60x = 60

Chuyển màu vàng

8 – 12: 60x = 60

Chuyển màu xanh

13 – 17: 60x = 60

Chuyển màu vàng

18 – 22: 60x = 60

Chuyển màu xanh

23 – 27: 60x = 60

Chuyển màu vàng

28: 60x = 60

29: 24x ( x,A)*6, 18x = 54

30: 30x = 30

31: K24, ( 3x, A)*6 = 24

Gắn/ dán mắt vào giữa hàng 30 – 31

32: 24x = 24

Chuyển màu xanh

33: ( 2x, A) * 6 = 18

34: 18x = 18

35: ( 4x, A) * 6 = 15

36: (3X, A)*3 = 12

37 – 38: 12x = 12

39: (2X, A)*3 = 9

40: 9x = 9

41: 2x, 1 ( mũi bắp), 3x, 1 ( mũi bắp), 2x = 9

Móc đuôi và Vây cá

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc - phần 1
Đuôi cá * 2

Đuôi cá * 2

R1: 4x = 4

R2: (X, V)*2 = 6

R3: (X, V)*3 = 9

R4: (2X, V)*3 = (12)

R5: (3X, V)*3 = (15)

R6 – R10: 15x = 15

R11: (3X, A)*3 = (12)

R12: Móc xong đuôi thứ 2 ko cắt len, móc nối đuôi 1 với đuôi 2 ( 6x đuôi 2 + 12x đuôi 1 + 6x đuôi 2) = 24x

R13: (2X, A)*6 = (18)

R14: 18x = 18

R15: (X, V)*6 = (12)

Móc Vây cá (Vây bụng) 1

R1: Màu đỏ 4x = 4

R2: (X, V)*2 = 6

R3: (X, V)*3 = 9

R4: (2X, V)*3 = (12)

R5 – R6: 12x = (12)

R7: (3X, V)*3 = (15)

R8: 15x = (15)

R9: A, 13x = (14)

R10: A, 12x = (13)

R11: A, 11x = (12)

R12: A, 10x = (11)

R13: A, 9x = (10)

R14: A, 8x = (9)

R15: A, 7x = (8)

R16: A, 6x = (7)

R17: A, 5x = (6)

R18: A, 4x = (5)

Móc Vây cá (Vây bụng) 2

R1: Màu vàng 4x = 4

R2: (X, V)*2 = 6

R3: (X, V)*3 = 9

R4: (2X, V)*3 = (12)

R5 – R6: 12x = (12)

R7: (3X, V)*3 = (15)

R8 – R12: 15x = (15)

R13: A, 13x = (14)

R14: A, 12x = (13)

R15: A, 11x = (12)

R16: A, 10x = (11)

R17: A, 9x = (10)

R18: A, 8x = (9)

R19: A, 7x = (8)

R20: A, 6x = (7)

R21: A, 5x = (6)

R22: A, 4x = (5)

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc - phần 1

Móc Vây cá (Vây lưng) 2

R1: Màu xanh 4x = 4

R2: (X, V)*2 = 6

R3 – R5: 6X = 6

R6: V, 5x = (7)

R7 – R9: 7x = (7)

R10: V, 6x = (8)

R11 – R13: 8x = (8)

R14: V, 7x = (9)

R15 – R17: 9x = (9)

R18: V, 8x = (10)

R19: 10x = (10)

Chuyển màu vàng

R20: 10x = (10)

Chuyển màu xanh

R21: 10x = (10)

R22: ( 4x, V) *2 = 12

Chuyển màu vàng

R23: 12x = (12)

Chuyển màu xanh

R24: 12x = (12)

Chuyển màu vàng

R25: 12x = (12)

R26: (3x, V)*3 = (15)

R27: 15x = (15)

R28: A, 13x = (14)

R29: A, 12x = (13)

R30: A, 11x = (12)

R31: A, 10x = (11)

R32: A, 9x = (10)

R33:  A, 8x = (9)

R34: A, 7x = (8)

R35: A, 6x = (7)

R36: A, 5x = (6)

R37: A, 4x = (5)

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc - phần 1
Móc Vây cá ( Vây lưng) 2

Móc Vây cá (Vây bên) * 2

R1: Màu xanh 4x = 4

R2: (X, V)*2 = 6

R3: 6X = 6

R4: V, 5x = (7)

R5: 7x = (7)

R6: V, 6x = (8)

R7: 8x = (8)

R8: (3X, V)*2 = 10

R9: 10x = (10)

R10: (4X, V)*2 = 12

R11: 12x = (12)

R12: (5X, V)*2 = 14

R13: 14x = 14

R14: 7A = 7

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc - phần 1
Móc Vây cá ( Vây bên) * 2

Trang trí thân cá

Hình tròn 1:

R1: Màu vàng 6x = 6

R2: 6v =12

R3: (X, V)*6 = (18)

Hình tròn 2:

R1:Màu vàng 6x = 6

R2: 6v =12

Hình tròn 3:

R1: Màu vàng 6x = 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *