Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc – Phần 2

Những chú cá được phối màu sắc sặc sỡ vô cùng hấp dẫn, cách móc đơn giản những bạn mới học đan móc cũng có thể làm được. Cả nhà cùng xem hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc để tạo nên những chú cá của riêng mình nhé.

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc – Phần 2

Nguyên liệu và kích thước

Len sợi chuyên móc thú bông: len Jeans/ len Milk

Kim móc: 2mm – 2.5mm

Bông gòn, kim khâu, kéo, đánh dấu, mắt đen

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: mũi tăng
 • A: mũi giảm
 • SL: mũi trượt
 • FLO: mũi chân trước
 • BLO: mũi chân sau

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc – mẫu 3

Link xem lại mẫu 1 + mẫu 2: Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc – Phần 1 

Móc đầu, thân, đuôi

 • R1: Màu vàng 7x = (7)
 • R2 – R6: 7x = (7)
 • R7: 3x,V,3x = (8)
 • R8: (3x,2V,3x = (10)
 • R9: 4x,2V,4x = (12)
 • R10: 5x,2V,5x = (14)
 • R11: 6x,2V,6x = (16)
 • R12: 7x,2V,7x = (18)
 • R13: 8x,2V,8x = (20)
 • R14: 9x,2V,9x = (22)
 • R15: 10x,2V,10x = (24)
 • R16: 11x,2V,11x = (26)
 • R17: 12x,2V,12x = (28)
 • R18: 13x,2V,13x = (30)
 • R19: Màu xanh nhạt 7x – Màu xanh đậm 7x, 2v, 7x – Màu xanh nhạt 7x = (32)
 • R20: Màu xanh nhạt 7x – Màu xanh đậm 8x, 2v, 8x – Màu xanh nhạt 7x = (34)
 • R21: Màu xanh nhạt 7x – Màu xanh đậm 9x, 2v, 9x – Màu xanh nhạt 7x = (36)
 • R22: Màu xanh nhạt 7x – Màu xanh đậm 10x, 2v, 10x – Màu xanh nhạt 7x = (38)
 • R23: Màu xanh nhạt 7x – Màu xanh đậm 11x, 2v, 11x – Màu xanh nhạt 7x = (40)
 • R24: Màu xanh nhạt 7x – Màu xanh đậm 12x, 2v, 12x – Màu xanh nhạt 7x = (42)
 • R25 – R44: Màu xanh nhạt 7x – Màu xanh đậm 28x – Màu xanh nhạt 7x = (42)
 • R45: Màu xanh nhạt 5x, A – Màu xanh đậm (5x, A)*4 – Màu xanh nhạt 5x, A = (36)
 • R46: Màu xanh nhạt 4x, A – Màu xanh đậm (4x, A)*4 – Màu xanh nhạt 4x, A = (30)
 • R47: Màu xanh nhạt 3x, A – Màu xanh đậm (3x, A)*4 – Màu xanh nhạt 3x, A = (24)
 • R48: Màu xanh nhạt 2x, A – Màu xanh đậm (2x, A)*4 – Màu xanh nhạt 2x, A = (18)
 • R49: Màu xanh nhạt x, A – Màu xanh đậm (x, A)*4 – Màu xanh nhạt x, A = (12)

Nhồi bông, chuyển màu móc đuôi cá

 • R50 – R51: 12x = (12)
 • R52: (3x, V)*3 = (15)
 • R53: 2x, ( V, 4x)*2, V, 2x = 18
 • R54: ( 5x, V)*3 = 21
 • R55: 3x, ( V, 6x)*2, V, 3x = 24
 • R56: ( 7x, V)*3 = 27
 • R57: 4x, ( V,8x)*2, V, 4x = 30

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc – Phần 2

Móc vây cá (Vây lưng)

Móc xen 2 màu vàng, xanh

 • R1: 6x = (6)
 • R2: V, 5x = (7)
 • R3: V, 6x = (8)
 • R4: V, 7x = (9)
 • R5: V, 8x = (10)
 • R6: V, 9x = (11)
 • R7: V, 10x = (12)
 • R8: V, 11x = (13)
 • R9: V, 12x = (14)
 • R10: V, 13x = (15)
 • R11: V, 14x = (16)
 • R12: V, 15x = (17)
 • R13: V, 16x = (18)
 • R14 – R27: 18x =(18)

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc – Phần 2

Móc vây cá (Vây bụng)

Móc xen 2 màu vàng, xanh

 • R1: 6x = (6)
 • R2: V, 5x = (7)
 • R3: V, 6x = (8)
 • R4: V, 7x = (9)
 • R5: V, 8x = (10)
 • R6: V, 9x = (11)
 • R7: V, 10x = (12)
 • R8: V, 11x = (13)
 • R9: V, 12x = (14)
 • R10 – R21: 14x = (14)

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc – Phần 2

Móc vây cá (Vây ngực) *2

 • R1: Màu xanh đậm 6x = (6)
 • R2: 9V, x)*3 = (9)
 • R3: X, ( V,2x) *2, V,X = (12)
 • R4: (3x,v)*3 = (15)
 • R5: 15x = (15)
 • R6: 2X, ( V, 4x) *2, V,X = (18)
 • R7: 18x = (18)

Trang trí thân cá

Hình tròn 1

 • R1: Màu vàng 6x = 6
 • R2: 6v =12
 • R3: (X, V)*6 = (18)

Hình tròn 2

 • R1:Màu vàng 6x = 6
 • R2: 6v =12

Hình tròn 3

 • R1: Màu vàng 6x = 6

Hướng dẫn móc cá nhiều màu sắc – Phần 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *