Hướng dẫn móc chú gà nhiều màu sắc

Với cách phối màu độc đáo, @Natura_crochet đã tạo ra những chú gà trống nhiều màu sắc sặc sỡ, xinh đẹp. Chart hướng dẫn móc chú gà nhiều màu sắc rất dễ hiểu, những bạn mới bắt đầu học đan móc cũng có thể làm được.

Hướng dẫn móc chú gà nhiều màu sắc

 • Chart móc free
 • Chart gốc: tiếng Anh
 • Tác giả: Natura Crochet
 • Follow Instagram của tác giả để xem nhiều mẫu hơn: @natura_crochet

Nguyên liệu

Len sợi chuyên móc thú bông: len Jeans/ len Milk

Kim móc: 2mm – 2.5mm

Bông gòn, kim khâu, kéo, đánh dấu, mắt đen

Hướng dẫn móc chú gà nhiều màu sắc

Ký hiệu

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: mũi tăng
 • A: mũi giảm
 • SL: mũi trượt
 • FLO: mũi chân trước
 • BLO: mũi chân sau

Đầu và thân – Bắt đầu với len màu xanh

 • 1: MR, 6X
 • 2: 6V = (12)
 • 3: (X, V)*6 = (18)
 • 4: X, V, (2X, V)*5, X = (24)
 • 5: (3X, V)*6 (30)
 • 6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X = (36)
 • 7: (5X, V)*6 = (42)
 • 8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X = (48)
 • 9: (7X, V)*6 = (54)
 • 10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X = (60)

Bắt đầu móc đổi màu

 • 11: (1X: màu trắng, 5X: màu xanh)*10 = (60)
 • 12: 60X màu xanh
 • 13: 3X màu xanh, (1X: màu trắng, 5X: màu xanh)*9, 1X màu trắng, 2X màu xanh = (60)
 • 14: 60X màu xanh
 • 15: (1X: màu trắng, 5X: màu xanh)*10 = (60)

Cắt len trắng.

 • 16: = 60X

Hướng dẫn móc chú gà nhiều màu sắc

Nhồi bông trong quá trình móc

Đổi sang len màu san hô nhưng không cắt len xanh, vắt sợi len xanh ra ngoài để móc viền.

 • 17: BLO 60X
 • 18: 60X
 • 19: 4X, A, (8X, A)*5, 4X = (54)
 • 20-21: 54X
 • 22: (6X, A)*3, 30X = (51)
 • 23-24: 51X
 • 25: (6X, A)*3, 27X = (48)
 • 26-27: 48X
 • 28: 3X, A, (6X, A)*5, 3X = (42)
 • 29: 42X
 • 30: (5X, A)*3, 21X = (39)
 • 31: 39X
 • 32: (4X, A)*3, 21X = (36)
 • 33: 36X
 • 34: 2X, A, (4X, A)*5, 2X = (30)
 • 35: 30X

Gắn mắt an toàn vào giữa hàng 36 và 37, khoảng cách giữa 2 mắt là 8 mũi.

Nếu bạn thêu hoặc dán mắt thì bỏ qua bước này.

 • 36: (3X, A)*3, 15X = (27)
 • 37: 27X
 • 38: (2X, A)*3, 15X = (24)
 • 39: 24X
 • 40: X, A, (2X, A)*5, X = (18)
 • 41: (X, A)*6 = (12)
 • 42: 6A

Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu kín phần đỉnh đầu (luồn kim qua cạnh trước của 6 mũi và siết chặt).

Quay trở lại hàng 16 của phần thân, tiếp tục móc viền quần: FLO (1 mũi trượt, bỏ qua 1 mũi không móc, 5F chung chân, bỏ qua 1 mũi không móc, 1 mũi trượt)*15. Cắt len, giấu sợi.

Cánh (2 cái)

Sử dụng len màu trắng. Không nhồi bông phần cánh. Để móc cánh, bạn cần móc 3 phần nhỏ rồi móc nối chúng lại với nhau.

Phần 1:

 • 1: MR = 8X
 • 2-3: 8X. Trượt mũi, cắt len, giấu sợi.

Phần 2:

 • 1: MR, 8X
 • 2: (3X, V)*2 = (10)
 • 3-4: 10X. Trượt mũi, cắt len, giấu sợi.

Phần 3:

 • 1: MR = 8X
 • 2: (X, V)*4 = (12)
 • 3-4: 12X.

Không cắt len, tiếp tục móc nối với 2 phần kia.

 • 5: 6X (phần 3), 5X (phần 2), 8X (phần 1), 5X (phần 2), 6X (phần 3) = (30)
 • 6: (3X, A)*6 = (24)
 • 7-9: 24X
 • 10: X, A, (2X, A)*5, X = (18)
 • 11-13: 18X
 • 14: (X, A)*6 = (12)
 • 15: 12X
 • 16: (2X, A)*3 = (9)
 • 17: (X, A)*3 = (6)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu vào thân.

Chân (2 cái)

Sử dụng len màu vàng. Không nhồi bông phần chân.

 • 1: MR = 6X
 • 2-9: 6X
 • 10: Trượt mũi, (lên 4 bính, quay lại móc từ bính thứ 2 tính từ kim móc, 3 mũi trượt, trượt mũi)*3, trượt mũi, lên 2 bính, quay lại móc từ bính thứ 2 tính từ kim móc, 1 mũi trượt, trượt mũi. Cắt len, chốt sợi.

Mào gà – Sử dụng len màu cam

(Lên 7 bính, quay lại móc vào bính thứ 3 tính từ kim móc: 3F chung chân, T, X, 2 mũi trượt)*3.

Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu vào đầu.

Yếm

Sử dụng len màu đỏ. Không nhồi bông.

 • 1: MR = 8X
 • 2-3: 8X
 • 4: A, 6X = (7)
 • 5: 7X
 • 6: A, 5X = (6)

Gập đôi mép lại và bỏ qua 1 mũi không móc, móc 2X.

Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu.

Đuôi

Phần 1 (2 cái). Sử dụng len màu cam. Không nhồi bông.

 • 1: MR = 8X
 • 2-3: 8X
 • 4: A, 6X = (7)
 • 5: 7X
 • 6: A, 5X = (6)

Gập đôi mép lại và bỏ qua 1 mũi không móc, móc 2X. Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu.

Phần 2. Sử dụng len màu đỏ. Không nhồi bông.

 • 1: MR = 8X
 • 2-3: 8X
 • 4: A, 6X = (7)
 • 5-6: 7X
 • 7: A, 5X = (6)
 • 8: 6X

Gập đôi mép lại và bỏ qua 1 mũi không móc, móc 2X. Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu.

Mỏ

Sử dụng len màu vàng. Không nhồi bông.

 • 1: MR = 4X
 • 2: V, 3X = (5)
 • 3: V, 4X = (6)
 • 4: V, 5X = (7)
 • 5: V, 6X = (8)

Cắt len, chừa đoạn dài khoảng 10cm để khâu.

Hướng dẫn móc chú gà nhiều màu sắc

Ráp và hoàn thiện

 • Khâu mỏ vào giữa hàng 33 và 37 của phần đầu, ngay chính giữa mặt.
 • Khâu yếm thịt vào ngay bên dưới mỏ.
 • Khâu đuôi vào phía sau thân, ngay chỗ lưng quần.
 • Khâu mào gà vào đỉnh đầu.
 • Khâu cánh và chân vào thân như ảnh.
 • Dùng sợi len hồng khâu má hồng ngay bên dưới mắt.
 • Dùng len trắng thêu trang trí phần thân trên.

Hướng dẫn móc chú gà nhiều màu sắc

Hướng dẫn móc chú gà nhiều màu sắc Hướng dẫn móc chú gà nhiều màu sắc Hướng dẫn móc chú gà nhiều màu sắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *