Châu Kiệt Luân đăng ảnh của con trai

Châu Kiệt Luân đăng ảnh con trai được chụp từ phía sau lưng với lời nhắn đầy yêu thương ” Sunshine Boy”

Châu Kiệt Luân đăng ảnh của con trai
Châu Kiệt Luân đăng ảnh của con trai
Châu Kiệt Luân đăng ảnh của con trai
Châu Kiệt Luân đăng ảnh của con trai

 

Châu Kiệt Luân đăng ảnh của con trai
Châu Kiệt Luân đăng ảnh của con trai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *